Skip to content Follow us

Rapporten

Hieronder vindt u een aantal relevante rapporten die informatie bevatten over mogelijke gevolgen van de Brexit. Deze pagina zal regelmatig worden bijgewerkt.

  • In juni 2016 heeft het Centraal Planbureau een studie gepubliceerd die laat zien dat de gevolgen negatief kunnen uitpakken voor handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid wil deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en juist de kansen identificeren en benutten die een vertrek voor onze bedrijven biedt. Klik hier om de studie van het Centraal Planbureau te downloaden.
  • Begin 2016 publiceerde het onderzoeksinstituut LEI een rapport over de mogelijke gevolgen van een Brexit voor Nederlandse agroketens. Klik hier om het onderzoek te downloaden.
  • Halverwege oktober ’17 publiceerde de Rabobank het onderzoeksrapport “De permanente schade van Brexit“, een rapport waarin aan de hand van drie scenario’s voorspellingen worden gedaan over de economische gevolgen van een Brexit. Het rapport brengt de gevolgen voor zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland in beeld en voorspelt middels een nieuwe methodiek sterkere gevolgen dan vergelijkbare studies.
  • Naast bovengenoemde rapporten willen we u ook graag wijzen op de volgende informatieve websites over Brexit:
  • Daarnaast vind u hier een zeer informatief artikel uit Douane InZicht, over de veranderingen door Brexit.
?>