Skip to content Follow us

Welkom op het Brexit loket

Laatste update: 22 juni 2017

Het Brexit loket is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Ambassade in Londen. We hebben besloten om het loket te plaatsen op de website van de economische afdelingen van de Ambassade zodat u direct contact kunt leggen met de Ambassade en andere relevante informatie over het VK kunt bekijken.

Brexit
Op 29 maart jl. heeft de Britse regering conform art. 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie officieel aan de EU laten weten dat het VK de EU wil verlaten. Daarmee is er een termijn van twee jaar ingegaan waarbinnen de Britse regering en de EU onderhandelen over de voorwaarden waaronder het VK zich uit de EU terugtrekt.

Op 19 juni zijn tijdens de eerste ronde van de onderhandelingen (die in Brussel plaatsvinden) Terms of Reference voor het verdere proces overeengekomen. De EU en het VK hebben een eerste tijdspad afgesproken. Tijdens de eerstvolgende onderhandelingsrondes zal op de rechten van in het VK woonachtige EU-burgers en Britten in de EU, de financiële afwikkeling van de uittreding en de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek worden ingegaan. In een later stadium zal over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK worden gesproken.

VK heeft aangegeven dat een vertrek uit de EU voor hen betekent dat zij de interne markt en de douane-unie zullen verlaten, maar wel een ‘deep and special partnership met de EU nastreven’.

Gedurende de onderhandelingen is het voor het Nederlandse bedrijfsleven nog ‘business as usual’. Wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn voor het bedrijfsleven is op dit moment nog niet verder aan te geven. Dat zal afhangen van de afspraken die gemaakt worden over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU.  Het De Britse markt blijft een belangrijke markt (onze tweede belangrijkste exportpartner na Duitsland) voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Hoe kunnen wij u helpen
De Nederlandse overheid helpt U graag bij het beantwoorden van vragen en het inventariseren van mogelijke problemen die uw bedrijf heeft door het aankomende vertrek van het VK uit de EU, zodat wij hier gezamenlijk op kunnen anticiperen.

Wij zullen via de website de meest gestelde vragen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden en u op de hoogte houden van de belangrijkste relevante ontwikkelingen.

Voor algemene vragen, kunt u contact opnemen met de RVO:  +31 (0)88-0424242.

Voor specifieke vragen kunt u ook direct contact opnemen met een van de medewerkers op de Ambassade. Hier vindt u een overzicht van de economische medewerkers op de Ambassade en de sectoren waar zij zich mee bezig houden: overzicht medewerkers ambassade.

 

 

?>