Skip to content Follow us

Welkom op het Brexit loket

Laatste update: 10 oktober 2017

Het Brexit loket is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Ambassade in Londen. We hebben besloten om het loket te plaatsen op de website van de economische afdelingen van de Ambassade zodat u direct contact kunt leggen met de Ambassade en andere relevante informatie over het VK kunt bekijken.

Brexit-enquête

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken voert onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) een onderzoek uit onder Nederlandse bedrijven die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk over de effecten van Brexit. Als u onderneemt in het VK, zouden wij u graag willen uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek naar uw mening over Brexit.

Waarom uw hulp?

We willen graag met zoveel mogelijk ondernemers en ondernemingen in contact komen die worden geraakt door Brexit, zodat we een completer beeld krijgen. Met uw hulp kunnen we het bereik van dit onderzoek vergroten. We zouden het daarom enorm waarderen als u aan deze enquête wil deelnemen. De enquête kunt u hier vinden

 

Vragen?

In de tussentijd kunt u voor eventuele vragen over dit onderzoek altijd contact opnemen met Manuel Kaal van Kantar Public via manuel.kaal@kantarpublic.com of 020 5225 372.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Kantar Public danken u bij voorbaat voor uw hulp.

Brexit

Op 29 maart jl. heeft de Britse regering conform art. 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie officieel aan de EU laten weten dat het VK de EU wil verlaten. Daarmee is er een termijn van twee jaar ingegaan waarbinnen de Britse regering en de EU onderhandelen over de voorwaarden waaronder het VK zich uit de EU terugtrekt.

Inmiddels hebben in Brussel diverse rondes van onderhandelingen plaatsgevonden. Nadat tijdens de eerste ronde afspraken zijn gemaakt over de organisatie van het onderhandelingsproces, is in daarop volgende rondes ingegaan op de rechten van in het VK woonachtige EU-burgers en Britten in de EU, de financiële afwikkeling van de uittreding en de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Zodra voldoende voortgang is gemaakt op deze terreinen zal over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK worden gesproken.

Wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn voor het bedrijfsleven is op dit moment nog niet aan te geven. Dat zal afhangen van de afspraken die gemaakt worden over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. De Britse markt blijft een belangrijke markt (onze tweede belangrijkste exportpartner na Duitsland) voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Hoe kunnen wij u helpen
De Nederlandse overheid helpt U graag bij het beantwoorden van vragen en het inventariseren van mogelijke problemen die uw bedrijf heeft door het aankomende vertrek van het VK uit de EU, zodat wij hier gezamenlijk op kunnen anticiperen.

Wij zullen via de website de meest gestelde vragen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden en u op de hoogte houden van de belangrijkste relevante ontwikkelingen.

Voor algemene vragen, kunt u contact opnemen met de RVO:  +31 (0)88-0424242.

Voor specifieke vragen kunt u ook direct contact opnemen met een van de medewerkers op de Ambassade. Hier vindt u een overzicht van de economische medewerkers op de Ambassade: overzicht medewerkers ambassade.

 

 

 

 

?>