Skip to content Follow us

Tech & Innovatie

De Britse Advanced Engineering (HTSM) industrie is volop in beweging. Waar door de crisis de afgelopen jaren veel Britse bedrijven failliet zijn gegaan of voor outsourcing in andere landen hebben gekozen, trekt de sector momenteel aan. ‘Reshoring’ is de huidige trend en een aantal grote bedrijven vestigt zich (op)nieuw in het Verenigd Koninkrijk of breiden hun productiefaciliteiten uit en dat biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers.

In de aerospace sector bevinden enkele van de grootste wereldwijde spelers zich in het Verenigd Koninkrijk. Airbus, Boeing, Rolls-Royce en Bombardier hebben zich allemaal hier gevestigd, vaak zelfs met meerdere productiefaciliteiten. Naast complete vliegtuigen worden er in het Verenigd Koninkrijk ook veel vliegtuigmotoren en vleugels geproduceerd. De sector wordt sterk ondersteund door de Britse overheid, onder andere via de Aerospace Technology Institute (ATI). De funding via deze instituten biedt interessant kansen voor bedrijven om naar het Verenigd Koninkrijk te komen.

De automotive sector is een belangrijke driver van de Britse economie. Ongeveer 80% van alle auto’s die in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd worden, is bestemd voor de export. Het Verenigd Koninkrijk is wereldleider in R&D binnen de automotive sector. Het Advanced Propulsion Centre en the Transport Systems en High Value Manufacturing Catapults zijn hier voorbeelden van. Nissan en Jaguar – Land Rover zijn enkele van de grote spelers. Er is onrust binnen de sector vanwege de Brexit, maar Nissan heeft bekend gemaakt zijn productiefaciliteit in Sunderland uit te gaan breiden. Deze sector is dus volop in beweging en de grote hoeveelheid aan internationale spelers brengt veel mogelijkheden met zich mee.

Binnen de materialen sector ligt de focus op innovatie. Materialen moeten lichter, goedkoper en duurzamer. Vooral samengestelde materialen (composites) worden steeds belangrijker. Ook de aerospace en automotive sectoren maken hier veel gebruik van. De Britse capaciteit rondom samengestelde materialen is nog niet op het gewenste niveau. Dit biedt zeker mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Momenteel is het NBSO bezig met sectorschetsen over de aerospace en automotive sectoren. Deze zullen binnenkort gepubliceerd worden!

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten welke kansen deze sector voor uw bedrijf biedt? Neem dan contact op met Els Steiger en Roxana de Raad van het Economisch Team.

 

Image: DSM