Skip to content Follow us

Duurzame Energie

De Britse energiemarkt is volop in beweging. De huidige Minister van Energie en Klimaatverandering, Amber Rudd, heeft een beleid uitgezet met vier pijlers: het veilige en veerkrachtige energiesysteem in het Verenigd Koninkrijk waarborgen, energierekeningen laag houden, de uitstoot van koolstof reduceren en een veilig en verantwoord beheer van energie. Op dit moment wordt 23% van alle elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk gegenereerd door duurzame energie.

On- en offshore windenergie is goed voor bijna de helft van het totale aanbod van duurzame energie. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van energie uit biomassa (34,7%), zonne-energie (9,1%) en waterkracht (7,6%). De hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en aardwarmte worden nog maar op kleine schaal gebruikt.

Mede gezien de Europese doelstellingen en de afspraken die zijn gemaakt tijdens de klimaattop in Parijs, zal het marktaandeel van hernieuwbare energie moeten stijgen. Nederlandse bedrijven zouden hierop kunnen inspelen. Met name wind op zee is in het Verenigd Koninkrijk al volop in ontwikkeling en veel Nederlandse bedrijven werken al in die Britse industrie. Andere vormen van duurzame energie bieden wellicht ontwikkelmogelijkheden.

Duurzame energie gerelateerde websites

Renewable UK   www.renewableuk.com

Department of Energy and Climate Change   www.decc.gov.uk  

Centre for Sustainable Energy   www.cse.org.uk

The Offshore Renewable Energy Catapult   ore.catapult.org.uk

Beurzen

Oceanology International   www.oceanologyinternational.com

Global Offshore Wind   events.renewableuk.com/events/gow2016

International Tidal Energy Summit   www.tidaltoday.com/tidal-conference

 

Duurzame energie is een van de hoofdthema’s van  het Economische Team. Als u meer wilt weten of de windenergiemarkt neemt u dan contact op met Tessel van Essen.

 

Image: Vattenfall Windpower Ltd / Royal Haskoning