Skip to content Follow us

Milieu & Afvalverwerking

Minder afval en meer hergebruiken. Dat zijn de uitgangspunten van een circulaire economie. Nederland wil hier graag naartoe werken en ook het Verenigd Koninkrijk steunt initiatieven hiervoor. Dus liggen er kansen voor Nederlandse bedrijven.

In een circulaire economie staan herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen centraal. Ook wordt  waardetoevoeging in iedere schakel van het systeem nagestreefd. Om dit te bereiken is internationale samenwerking nodig, onder meer met de Britten.

Afvalverwerking

Een voorbeeld van Brits – Nederlandse samenwerking is afvalverwerking. Jaarlijks produceert het Verenigd Koninkrijk zo’n 177 miljoen ton afval. Een deel hiervan gaat naar Nederland om daar omgezet te worden in energie. Als de Britten gebruikmaken van de Nederlandse (over)capaciteit van verbrandingsinstallaties zouden ze zich meer kunnen richten op het bevorderen van recycling.

Er is al veel samenwerking, maar er is zeker ruimte voor meer. Samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland was het hoofdthema van de conferentie over circulaire economie van 2 maart in Londen. Lees hier het verslag.


Wilt u meer weten over Milieu & Afvalverwerking? Neem dan contact op met Tessel van Essen van het Economisch Team.