You are browsing the archive for Nieuws HollandUKTrade.

Road2Next Door Markets

04/09/2014 in Nieuws

Van 22 tot en met 26 september organiseren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Kamer van Koophandel (KvK) de Road2Next Door Markets (R2NDM).

Heeft u plannen om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk of andere ons omringende landen? Hier liggen volop kansen voor ondernemers met internationale ambities. Wij helpen u graag op weg tijdens de R2NDM. U krijgt antwoord op al uw vragen over zakendoen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk van vertegenwoordigers van Netherlands Business Support Offices (NBSO’s).

Wij komen naar u toe

Deze keer komen wij naar u om antwoord op al uw vragen te geven. Road2Next Door Markets trekt door het land:

22 september – Amsterdam
23 september – Leeuwarden
24 september – Week van de ondernemer in Eindhoven
25 september – Rotterdam
26 september – Arnhem

Aanmelden

Heeft u interesse om een van deze dagen bij te wonen? Bekijk dan het volledige programma of meld u direct aan. De kosten zijn €50 per bedrijf.

Dienstverlening NSBO’s

De NBSO’s bieden ondersteuning aan het Nederlandse bedrijfsleven en zijn vaak georiënteerd op de regio waar ze zijn gevestigd. De voornaamste taken van een NBSO zijn:

 • het beantwoorden van specifieke handelsvragen zoals juridische kwesties of sectorinformatie
 • het uitvoeren van zakenpartnerscans
 • het identificeren van zakelijke kansen en belangrijke evenementen

Voor vragen over de Road2Next Door Markets voor zakendoen in het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met het NBSO in Manchester:

Centurion House
11th floor
129 Deansgate
Manchester M3 3WR
United Kingdom+44 (0)161 834 6033
info@nbso-manchester.co.uk

 

 

AWT Rapport Food for Thought

29/08/2014 in Nieuws

Verslag rapport Food for Thouhgt, Wetenschap en Innovatie in het VK (in opdracht van het AWT)

 

Eind april van dit jaar heeft het AWT na uitvoerig onderzoek in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek het rapport Food for Thought, Wetenschap en Innovatie in het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Dit rapport is uitgebracht in het kader van een reeks landenstudies over wetenschap, technologie en innovatie waaraan het AWT in 2012 is begonnen. Deze reeks beoogt om bij andere landen ideeën en inspiratie op te doen op deze gebieden. Na Duitsland was het Verenigd Koninkrijk het tweede land in deze reeks.

Zowel Nederland als het VK hebben een goed werkende en succesvol wetenschap- en innovatielandschap. De opzet van beide systemen verschilt sterk en in het bijzonder daardoor concludeert het rapport dat niet te bepalen is welk systeem beter werkt of tot betere resultaten leidt.

Enkele markante verschillen bieden echter stof tot nadenken voor het Nederlandse beleid. Hierbij onderscheidt het AWT 6 zogenaamde Food for Thoughts. Niet al deze Thoughts zijn even relevant wat de economie betreft, maar de volgende punten zijn interessante Thoughts voor het bedrijfsleven:

 • Sterke betrokkenheid van de overheid

De verantwoordelijkheid voor het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie zijn ondergebracht binnen 1 ministerie (Business Innovation and Skills, BIS). Hierdoor neemt dit beleidsveld een zeer zichtbare en centrale positie binnen de overheid in. Het veld van hoger onderwijs en wetenschap wordt in het VK ook gezien als een belangrijke economische sector met een duidelijk exportpotentieel en een rol in de internationale profilering van het land. Ook is de Britse Premier en zijn ministerie nauw betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van innovatie (zoals bv TechCity);

 • Financiering op basis van concurrentie, excellentie en impact

Wetenschapsfinanciering gebeurt in het VK op basis van onderlinge concurrentie van universiteiten op het gebied van excellentie en impact;

 • Aantrekkelijke ondernemersklimaat

Het Britse ondernemingsklimaat is erg aantrekkelijk voor innovatieve ondernemingen. Dit komt o.a. door de bovengenoemde punten, andere financiële ondersteuning en belasting regelingen. Een ander element dat hierbij een rol speelt is dat de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Britse innovatiebeleid (zoals de Technology Strategy Board) veel medewerkers hebben met een bedrijfsachtergrond. Hierdoor ontstaat er een goede samenwerking tussen beleidsmakers, kennisinstellingen en bedrijfsleven;

 • Zeer veel aandacht voor samenwerking met maatschappij

In het VK wordt relatief veel aandacht gegeven aan innovatie voor sociale doeleinden. De Britse overheid is koploper in Europa voor wat betreft de financiering van sociale entrepreneurs. Zo kent het VK een Big Society Bank (tegenwoordig de Big Society Capital Limited) die kapitaal verstrekt aan sociale entrepreneurs (in 2012 is £ 56m geïnvesteerd).

Daarnaast zijn er in het VK ook charities die gespecialiseerd zijn innovatie, waarvan Nesta de grootste en bekendste is. Het doel van Nesta is het innovatievermogen van het VK te verhogen. Nesta is de grootste portfolio investeerder in pre-revenu bedrijven in het VK.

Het rapport is voor de AWT uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en kan daar worden besteld, www.seo.nl of secretariaat@seo.nl.

Als u nadere vragen heeft over de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in het VK kunt u altijd contact met ons opnemen via email, lon-ea@minbuza.nl.

 

Exploratory Anglo-Dutch Round Table on Waste Management Synergies

06/08/2014 in News, Nieuws

The export of waste, mainly in the form of Refuse Derived Fuel (RDF) from the UK to the Netherlands has been in de news recently. Whilst export of RDF might seem like single way traffic, potentially without perceived benefits for the UK, it need not be. Both countries have now independently commissioned blue print reports on the management of waste and resources; in the UK that is the APSRGs ‘Exporting Opportunities’ and in the Netherlands ‘Van Afval Naar Grondstof’ (From Waste To Resource).

In the light of these developments we are organising the first Exploratory Anglo-Dutch Round Table on Waste Management Synergies in London on 15 September. This will be the day before the RWM/CIWM show takes place in Birmingham. The Round Table is ideally placed to discuss the many bi-national synergies that have been identified from the blue print  reports and brings together Government, Trade Bodies and Industry to explore mutual benefits. You can view the detailed programme here.

This event is by invitation only. For more information contact the Economic Section on lon-ea@minbuza.nl

Prioriteiten infrastructuur Londen

01/08/2014 in Nieuws

In 2016 zal Londen ruim 9 miljoen inwoners hebben en dit aantal zal oplopen tot 10 miljoen in 2030. Dit houdt in dat Londen een extra 450.000 banen moet creëren en 400.000 huizen moet bouwen. Een goede infrastructuur bij dit alles is cruciaal. Een groot gedeelte van de huidige infrastructuur dateert nog uit Victoriaanse tijden. Hieronder een top tien van prioriteiten voor de infrastructuur in Londen.

 1. Luchtvaart
  Met minder wekelijkse vluchten vanuit Londen naar 7 van de 8 grootste emerging markets, ligt Londen achter op haar Europese concurrenten. Heathrow, het VK’s enige international hub airport, zit vol. En hetzelfde wordt binnen zo’n 10 jaar verwacht voor Londen’s overige luchthavens.
  Op de korte termijn moeten er extra vluchten komen naar economisch relevante landen. Het maximaal aantal long-haul vluchten vanaf Heathrow moet worden verhoogd, en op Gatwick en Stansted moet efficiënter gebruik gemaakt gaan worden van de startbanen. Verder moeten de treinverbindingen naar de verschillende luchthavens verbeterd worden om zo meer passagiers en vluchtmaatschappijen aan te trekken.
  Op de lange termijn moeten er meer start en landingsbanen komen zodat het VK op economisch gebied kan concurreren met de rest van de wereld. Geschatte kosten:
  2e baan op Gatwick – £3-4 miljard
  2e baan Stansted    -  £5-9 miljard
  3e baan Heathrow   -  £14-17 miljard
  Nieuw hub airport in Theems monding  -  £68-122 miljard
 2. London Underground
  Met ruim 3,5 miljoen reizen per dag is de London Underground drukker dan ooit. Tijdens spitsuren is het netwerk ernstig congested; iets dat de komende 20 jaar met de voorspelde bevolkingsgroei alleen maar erger gaat worden. Upgrades van verschillende lijnen en stations zijn cruciaal om deze toename van reizigers te kunnen verwerken.
  Verder zal de Northern Line worden verlengd tot aan Battersea om zo het nieuw te ontwikkelen gebied van Nine Elms goed bereikbaar te maken. Met dit laatste wordt in 2015 begonnen zodat het in 2020 operationeel kan zijn. Geschatte kosten: £1 miljard.
 3. Rail netwerk tot 2020
  Meer dan een kwart van alle werknemers in het centrum van Londen arriveert per trein in de hoofdstad. Twee derde van alle treinreizen in het VK begint of eindigt in Londen. Om dit aan te kunnen is nodig dat:
  Crossrail succesvol wordt afgerond. Crossrail – Europa’s grootste infrastructurele project – zal jaarlijks 200 miljoen reizigers gaan vervoeren en het Londense railnetwerk met 10% uitbreiden. Het project ligt op schema om in 2018 afgerond te worden. Geschatte kosten: £15 miljard.
  Het Thameslink programma voltooid wordt. Ook dit programma ligt op schema en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2018 klaar zijn. Het levert duizenden extra treinstoelen op en ook wordt London Bridge Station volledig gemoderniseerd. Geschatte kosten: £6 miljard.
 4. Rail netwerk na 2020
  Verwacht wordt dat het aantal reizigers de komende 15 jaar met een derde zal groeien. Zonder grote investeringen zal het netwerk deze groei niet aankunnen. Nodig hiervoor is een snelle beslissing over Crossrail 2. Een nieuwe lijn van de buitenwijken van zuidwest Londen tot die in noordoost Londen. De bouw zou in 2020 moeten beginnen om in 2030 in gebruik genomen te kunnen worden.  Geschatte kosten: £16-20 miljard.
  Ook het intercity netwerk moet uitgebreid worden. De regering heeft voorstellen om de 8 van de 10 grootste steden in het VK met elkaar te verbinden. Twee derde van de mensen in het noorden zou op deze manier binnen twee uur Londen kunnen bereiken. Afronding van de eerste fase van HighSpeed 2 (Londen – Birmingham) staat gepland voor 2026. Geschatte kosten: £43 miljard.
 5. Huisvesting
  Om de bevolkingsgroei aan te kunnen moeten jaarlijks meer dan 400.000 huizen gebouwd gaan worden. Het hoogste aantal ooit sinds de tweede wereldoorlog. Samenwerking tussen de regering, Burgemeester en de verschillende deelgemeenten is hierbij cruciaal.
 6. Telecommunicatie
  Het hebben van snel en betrouwbaar internet is voor een wereldstad als Londen is van wezenlijk belang. Echter, de snelheid en netwerk van broadband en wifi varieert nogal per gebied en heeft daardoor invloed op de manier en snelheid van zakendoen. British Telecom is op koers voor de uitrol in de komende 2 jaar van supersnel fibre optic broadband voor 3 miljoen huishoudens in Londen. Tevens wordt ook het mobiele 4G netwerk op grote schaal uitgebreid en ligt het hierbij voor op andere wereldsteden als bijvoorbeeld New York.
 7. River Crossings
  Ten oosten van Tower Bridge zijn slechts 3 river crossings maar ten westen 16 op hetzelfde oppervlak, terwijl juist in oost Londen de toekomstige groeit plaatsvindt. Gepland is onder ander de  Silvertown Tunnel om de druk op de reeds bestaande Blackwall Tunnel sterk te laten afnemen. Dit project zit in de consultatie fase met als gepland opleverjaar 2021. Geschatte kosten: £600 miljoen.
  Er dient een brug te komen bij Gallions Reach (geschatte kosten: £500+miljoen) en moet er beslissing genomen worden voor een brug (Lower Thames Crossing) om opstoppingen bij de huidige Dartford Crossing te verminderen. Geschatte kosten: £1-5 miljard
 8. Energienetwerk
  De vraag naar elektriciteit in Londen groeit met de dag. Een betrouwbare, veilige en duurzame energievoorziening  is essentieel voor een groeiend Londen. Hiervoor is nodig de uitbreiding van het distributienetwerk met verschillende sub stations in de City, West End en andere sterk groeiende gebieden. Ook is meer duidelijkheid nodig van de regering met het oog op de toekomst van nucleaire energie in het VK. Verder moet bij de planning va nieuw te ontwikkelen gebieden meer en meer  aandacht komen voor lokaal gegenereerde energie met lage uitstoot van CO².
 9. Wegennetwerk
  Ruim 80% van alle reizen vindt plaats over de weg. Ondanks zaken als de congestion charge is dit hoge percentage het laatste decennium met  10% verder toegenomen. Geschat wordt dat road congestion de Londense economie jaarlijks 4 miljard pond kost. Zowel de Burgemeester als Transport for London hebben beide voor de komende 10 jaar reeds £4 miljard beloofd voor nieuwe projecten en onderzoekstudies. Het Road Task Force heeft aangegeven dat er de komende 20 jaar zelfs £30 miljard aan investeringen nodig is.
  Daarnaast heeft de Burgemeester – mede als gevolg van de’ Love cycling, go Dutch’ campagne van onder andere de ambassade Londen -  heeft voor de komende 10 jaar bijna £1 miljard gereserveerd ten behoeve van het fietsvriendelijker maken van Londen.
 10. Water, riool en afval
  Het Londense water en rioolnetwerk dateert nog uit de Victoriaanse tijd en is aan een drastische modernisering toe. Verder dwingen het groeiend aantal inwoners en strengere milieu eisen Londen tot een betere verwerking van het afval.
  Het gehele rioolnetwerk dient gereviseerd te worden door middel van de Thames Tideway Tunnel. Naar verwachting zal de bouw in 2016 beginnen en staat de oplevering gepland voor 2023. Geschatte kosten: £4,2 miljard

Informatie over handels- en investerings mogelijkheden voor de hierboven genoemde lopende en opkomende projecten:

Read the rest of this entry →