Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

Welkom op het Brexit loket

Laatste update: 13 februari 2017

Het Brexit loket is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (=RVO) en de Nederlandse Ambassade in Londen. We hebben besloten om het loket te plaatsen op de website van de economische afdelingen van de Ambassade zodat u direct contact kunt leggen met de Ambassade en andere relevante informatie over het VK kunt bekijken.

Brexit
Bij een referendum op 23 juni 2016 heeft een meerderheid van de Britten gekozen voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Wat de gevolgen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven is op dit moment nog niet exact aan te geven. Voorlopig zal het VK lid blijven van de EU en blijven alle bestaande EU-regels gewoon gelden. Het is aan het VK de EU officieel te laten weten dat het land de EU wil verlaten. Conform art. 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verlaat het VK de EU pas 2 jaar na de officiële kennisgeving (notificatie) dat het land uit de EU wil treden. Of eerder, wanneer er overeenstemming met de EU is bereikt over een akkoord over terugtrekking uit de EU.

Premier Theresa May heeft begin oktober 2016 aangegeven van plan te zijn voor het einde van maart 2017 officieel te laten weten dat het land de EU wil verlaten. Na een serie van rechtszaken over de rol van het Britse parlement bij deze ‘notificatie’ heeft de Supreme Court in januari dit jaar in hoger beroep bepaald dat – daar het vertrek van het VK uit de EU een ingrijpende stap is die van invloed is op de rechten van Britse burgers – de beide huizen van het parlement zich hierover voordien nog dienen uit te spreken. De Britse regering houdt vast aan de aangekondigde datum voor notificatie.

Wat betekent Brexit voor Nederlandse bedrijven
We weten dat de aangekondigde Brexit bij veel Nederlandse bedrijven onzekerheid heeft gecreëerd. Op korte termijn heeft de Brexit echter nog geen gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Zoals boven reeds aangegeven blijft het VK voorlopig nog lid van de EU. Er zullen onderhandelingen komen over het vertrek van het VK uit de EU en over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. De precieze gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven hangen af van de uitkomst van deze onderhandelingen. Nederland zal bij de onderhandelingen natuurlijk de belangen van het eigen bedrijfsleven zwaar laten meewegen. Er is echter nog niets te zeggen over de tijdsduur van dit proces.

Volgens het CBS is de handel van goederen sinds het referendum tussen Nederland en het VK vooralsnog toegenomen. Er zijn nog geen directe negatieve effecten voor de Nederlandse export geweest.

Hoe kunnen wij u helpen
De Nederlandse overheid helpt graag bij het beantwoorden van vragen en het inventariseren van mogelijke problemen die uw bedrijf heeft door het aankomende vertrek van het VK uit de EU, zodat wij hier gezamenlijk op kunnen anticiperen. Hiervoor kunnen wij uw input gebruiken. U kunt uw vraag stellen via onderstaande korte vragenlijst.

Wij zullen via de website de geïnventariseerde vragen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden en u op de hoogte houden van de belangrijkste relevante ontwikkelingen.

Klik hier voor de vragenlijst.

U kunt uw vraag echter ook direct stellen. Voor algemene vragen, kunt u contact opnemen met de RVO:  +31 (0)88-0424242.

Voor specifieke vragen kunt u ook direct contact opnemen met een van de medewerkers op de Ambassade. Hier vindt u een overzicht van de economische medewerkers op de Ambassade en de sectoren waar zij zich mee bezig houden: overzicht medewerkers ambassade.

Nadere informatie over de Brexit
Wij zullen u via deze website ook zoveel mogelijk op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit. Zo vindt u hier meer achtergrondinformatie over de Brexit en de gevolgen daarvan.