Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

Wat betekent de nieuwe ‘Industrial Strategy White Paper’ voor de Britse agri-food sector?

Afgelopen maandag publiceerde de Britse regering de Industriële Strategie ‘Building a Britain fit for the future’. De strategie focust op het creëren van een economie die de productiviteit en het verdienvermogen in het land stimuleert en erkent de rol die de overheid hierin kan spelen. Het document benadrukt de kracht van de Britse voedingsmiddelen- en drankenindustrie en het belang hiervan voor de Britse economie. De voedingsmiddelenindustrie maar ook primaire landbouw komen daarom in het document op verschillende momenten in beeld. Het document is over het algemeen door het bedrijfsleven, de pers en de politiek lauw ontvangen. Het document zou de vinger wel op de zere plek leggen, maar zou weinig bevatten in de zin van een directe aanpak en concrete beleidsplannen.

Zie de website Agroberichten Buitenland voor het volledige bericht.