Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

VK kondigt mogelijk nieuwe offshore windpark locaties aan.

Tijdens een receptie ter gelegenheid van de Offshore Windweek 2017 op 7 november jl. kondigde de Crown Estate aan dat het overweegt nieuwe gebieden aan te wijzen voor offshore wind parken in het Verenigd Koninkrijk. In samenspraak met de sector en stakeholders zal de Crown Estate nieuwe zeebedrechten beschikbaar stellen voor de bouw van windparken. De Crown Estate (CE) is verantwoordelijk voor het beheer van het zeebed rond Engeland, Wales en Noord Ierland.

Deze aankondiging kan gezien worden in het verlengde van het belang van windenergie in de recent gepubliceerde Clean Growth Strategy van de Britse regering.  Nederlander Huub den Rooijen, Crown Estate Director of Energy, Minerals and Infrastructure, zei dat deze aankondiging goed past in het enorme succesverhaal van wind-op-zee (m.n. de grote kostendaling bij meest recente projecten) en de ambitie van de Britse regering om het aandeel schone energie verder te laten groeien in de jaren 2020.

Collega Will Apps, Head of Energy Development, voegde daaraan toe dat de CE in overleg met de sector begin 2018 zal werken aan het definiëren van de nieuwe lease activiteiten in omvang, vorm en geografische ligging. Meer details worden aan het begin van 2018 verwacht.

Voor meer informatie over duurzame energie kunt u contact opnemen met Tessel van Essen.