Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

PM Theresa May houdt speech over Wetenschap en Innovatie als het hart van de Britse Industriële Strategie

Technologie samenwerking met het VK wordt de komende jaren steeds interessanter. In de nabije toekomst liggen er grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen in het VK op vier Challenges: AI and Data, Healthy Aging, Future of Mobility en Clean Growth.

PM Thereresa May hield onlangs een speech over hoe wetenschap en innovatie centraal staan binnen de nieuwe Britse Industriële Strategie. Het VK heeft de afgelopen jaren reeds stevig geïnvesteerd in wetenschappelijke en innovatieve programma’s en instituten, zoals het Francis Crick voor biomedisch onderzoek. De komende jaren blijven die investeringen sterk stijgen met gemiddeld een half miljard per jaar. Daarbij staan de 4 Grand Challenges, die zijn aangekondigd in de Industriële Strategie, centraal. Het tackelen van deze Challenges zal de gehele Britse economie transformeren en publiek-private samenwerking is daarbij cruciaal. In haar speech kondigde May voor elke Challenge een eerste missie aan voor de aanpak van de Challenges:

AI and Data 

De UK zal AI en Data inzetten voor betere preventie, vroegere diagnose en behandeling van ziektes als kanker, diabetes, hartziekten en dementie. Het doel is dat bij 2030 dit  duizenden levens zal redden.

Healthy Ageing

De missie voor deze Challenge is er op gericht innovaties en producten te ontwikkelen voor een vergrijzende samenleving en een gezondere levensstijl. In 2035 zou iedereen 5 jaar langer gezond en onafhankelijk moeten kunnen leven is de doelstelling.

Future of Mobility

De missie hier is het VK leidend maken in emissie loze voertuigen en de ecologische en technische standaarden voor modern transport. In 2040 moeten er alleen nog maar emissie loze auto’s en bestelauto’s zijn. Schone, veilige en productieve steden zijn het doel.

Clean Growth

De missie hier betekend voor de bouwsector een toename van smart technologies en energie besparende technieken om energie te besparen. Dit moet er toe leiden dat in 2030 alle nieuwe gebouwen een gehalveerd energiegebruik hebben.

Al deze uitdagingen bieden kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Om ze te aan te gaan wordt immers door de Britten geïnvesteerd in technologie en infrastructuur. Daarbij wil het Verenigd Koninkrijk blijven open staan voor internationale samenwerking. Therese May onderstreepte in haar speech nogmaals dat het VK  streeft naar een volle associatie met de Innovatie en Excellentie programma’s van de Europese Unie binnen de Brexit onderhandelingen.

Voor meer informatie over innovatie, technologie en wetenschap samenwerking met het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met Martijn Verwegen, de Innovatie Attaché van de Ambassade. Voor meer informatie over de handelsmogelijkheden van de Industriële Strategie kunt u contact opnemen met het Economisch Team van de Ambassade.