Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

Nederlandse belofte op ‘Peas Please’ Vegetable Summit in Londen

Op dinsdag 24 oktober vond tegelijkertijd in Londen, Edinburgh en Cardiff de ‘Peas Please’ Vegetable Summit plaats. Op dit evenement, georganiseerd door The Food Foundation, Nourish Scotland, Food Cardiff en het Wereldnatuurfonds, beloofden organisaties uit de gehele groenten- en fruitsector om de consumptie van groenten en fruit in het VK te bevorderen. Er waren gedurende de dag meer dan 40 ‘pledges’ van winkeliers, producenten, cateraars en overheidsinstanties.

De Nederlandse groenten- en fruitsector was als enige buitenlandse deelnemer vertegenwoordigd op de Vegetable Summit. Het GroentenFruit Huis deed, in samenwerking met het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit, de belofte om de consumptie van groenten en fruit in het VK te bevorderen door in de handel met het VK te focussen op innovatie. Dit betekent het leveren van aantrekkelijke, duurzame producten van hoge kwaliteit, maar ook innovatie op het gebied van verpakkingen, labels en marketing. Verder zal het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit actief informatie delen met Britse partners over ‘best practices’ om groenten- en fruitconsumptie te bevorderen.

De Nederlandse pledge, uitgesproken door Anne Marie Borgdorff van het GroentenFruit Huis, werd goed ontvangen en is een uitstekend voorbeeld van de goede relaties tussen de Nederlandse en Britse groenten- en fruitsectoren.

Voorzitter van de vaste Kamercommissie voor landbouw Parish haalde Nederland aan als hét voorbeeld voor jaarronde productie. In de context van Brexit en een eigen Brits landbouwbeleid beloofde landbouwstaatssecretaris Eustice meer steun voor de Britse tuinbouwsector.

Alle beloften die zijn gedaan zijn terug te vinden op de website van de Food Foundation. Tijdens de volgende edities van de Vegetable Summit wordt de voortgang van de pledges bekeken.