Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

Laatste VK-EU handelscijfers: EU verdient £67 miljard aan handel met het Verenigd Koninkrijk

Eind juli publiceerde het Britse parlement haar rapport Statistics on UK-EU trade met de laatste cijfers over de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het rapport bevat tevens gedetailleerde data uit 2016 over handel tussen het Verenigd Koninkrijk en individuele EU-lidstaten en geeft inzicht in de handelstrend tussen 1999 en 2017.

De Europese Unie als geheel blijft de grootste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. In 2017 bedroeg de export van het Verenigd Koninkrijk naar de EU £274 miljard, hetgeen 44% is van de totale export. Op haar beurt importeerde het Verenigd Koninkrijk een bedrag ter waarde van £341 miljard uit de EU, wat neer komt op 53% van alle invoer. Met name de dienstensector verdient aan de handelsrelatie. In 2017 had het Verenigd Koninkrijk een surplus op de handelsbalans van £28 miljard voor diensten. Dit overschot wordt echter tenietgedaan door een handelstekort van £95 miljard in goederen.

Hoewel de economieën van het Verenigd Koninkrijk en de EU sterk met elkaar verweven zijn, is het aandeel van export uit het Verenigd Koninkrijk naar de EU het afgelopen decennia geleidelijk afgenomen van 55% in 2006 naar 44% in 2017. Voor wat betreft import uit de EU neemt het aandeel sinds 2011 na een dalende trend (2002 – 2011) juist weer enigszins toe tot 53% in 2017. Het Verenigd Koninkrijk heeft wel een handelsoverschot van £41 miljard met niet-EU landen.

Wilt u meer weten over zakendoen met het VK neem dan gerust contact op met het Economisch Team van de Ambassade. Wilt u meer weten over de gevolgen van de Brexit, dan verwijzen we u graag naar het Brexitloket en de Brexit Impact Scan.