Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

Kansen op de EV markt

De Electrical Vehicle (EV) markt in het Verenigd Koninkrijk groeit enorm sinds vorig jaar door de Britse regering is aangegeven dat het VK wereldleider moet worden op dit gebied. Het elektrisch rijden wordt in het VK actief gestimuleerd, o.a. middels verschillende subsidies. De Britse regering heeft recentelijk bekend gemaakt dat er vanaf 2040 geen nieuwe benzine- en dieselauto’s verkocht mogen worden in Engeland. In Schotland geldt zelfs een deadline van 2032. Verwachting is echter dat uitfasering onder druk vanuit de sector zelf wel eens eerder zou kunnen plaatsvinden. Om dit te kunnen realiseren zijn wel de nodige investeringen nodig, met name in de infrastructuur. Hier liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De ambassade heeft een sectorschets opgesteld en organiseert op 28 november a.s. samen met DOET (de Nederlandse branchevereniging voor elektrisch vervoer) een seminar op de ambassade.

Voor vragen over dit onderwerp, de sectorschets of het seminar kunt u contact opnemen met Matthijs Houet van ambassade Londen.