Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Brexit notificatie ingediend bij de EU

Brexit
Op 29 maart jl. heeft de Britse regering conform art. 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie officieel aan de EU laten weten dat het VK de EU wil verlaten.

Wat gebeurt er nu? De komende twee jaar (of eerder als voordien overeenstemming is bereikt) zullen de Britse regering en de EU gaan onderhandelen over een akkoord over de terugtrekking van het VK uit de EU.

Gedurende deze onderhandelingen, die in Brussel zullen plaatsvinden, is het voor het Nederlandse bedrijfsleven nog ‘business as usual’. Wat na afloop van de onderhandelingen de gevolgen zullen zijn voor het bedrijfsleven is op dit moment nog niet aan te geven. Dat zal afhangen van de afspraken die gemaakt worden over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Maar de Britse markt blijft een belangrijke markt (onze tweede belangrijkste exportpartner na Duitsland) voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Hoe kunnen wij u helpen
De Nederlandse overheid helpt U graag bij het beantwoorden van vragen en het inventariseren van mogelijke problemen die uw bedrijf heeft door het aankomende vertrek van het VK uit de EU, zodat wij hier gezamenlijk op kunnen anticiperen.

Wij zullen via de website de meest gestelde vragen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden en u op de hoogte houden van de belangrijkste relevante ontwikkelingen.

Voor algemene vragen, kunt u contact opnemen met de RVO:  +31 (0)88-0424242.

Voor specifieke vragen kunt u ook direct contact opnemen met een van de medewerkers op de Ambassade. Hier vindt u een overzicht van de economische medewerkers op de Ambassade en de sectoren waar zij zich mee bezig houden: overzicht medewerkers ambassade.