Skip to content Follow us
Terug naar overzicht;

British Chambers of Commerce presenteert kwartaalcijfers

De British Chambers of Commerce presenteert elk kwartaal de resultaten van een enquête gebaseerd op de antwoorden van zo’n 7100 leden verspreid over heel het land. In deze enquête geven de bedrijven zelf aan hoe het met hun bedrijf gaat. Ondanks dat het geen officiële macro-economische cijfers zijn, liggen de resultaten vaak in lijn met de algemene trends.

In het eerste kwartaal van 2018 wordt een gematigde economische groei gerapporteerd van zo’n 0,4%, ondanks sterke exportcijfers. Dit wordt in het rapport voornamelijk gewijd aan de goede economische omstandigheden in de rest van de wereld. De binnenlandse economische ontwikkeling van het VK lijkt echter iets achter te blijven. Wat betreft export gaat het iets beter met de goederensector ten opzichte van de dienstensector, terwijl het tegenovergestelde het geval is voor binnenlandse verkoop.

Ten opzichte van Q4 2017  zijn meer bedrijven in zowel de goederen- als dienstensector optimistisch dat ze meer mensen zullen aannemen en hun omzet zal verhogen in het aankomende jaar.

Als u nadere vragen heeft of meer wilt weten over de economische mogelijkheden binnen het VK, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het Economisch Team van de Ambassade.